"Het is vooral fijn dat de verpleging
zoveel mogelijk met je meedenkt"

Disclaimer

De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan Wittenbergzorg, tenzij expliciet anders is vermeld.

Aan de op de website van de Wittenbergzorg opgenomen en via de links te ontsluiten informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wittenbergzorg heeft aan het opstellen van de inhoud van de pagina’s de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de website van Wittenbergzorg onvolledig is of onjuistheden bevat. Wittenbergzorg aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Wittenbergzorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd ook, direct of indirect veroorzaakt door de inhoud van de site of de inhoud van de pagina’s die door links die op de website van Wittenbergzorg zijn opgenomen beschikbaar zijn.

Wittenbergzorg verklaart krachtens art. 6:253 e.v. BW deze disclaimer onverkort van toepassing op al degenen die bezit en/of beschikking heeft gekregen over een van de website van de Wittenbergzorg gedownload document dan wel anderszins informatie heeft verkregen die van de website van Wittenbergzorg afkomstig is, doch dit document of deze informatie niet zelf van de Wittenbergzorg website heeft gedownload c.q anderszins heeft gehaald.
Degene die van de website van Wittenbergzorg een document download of anderszins informatie haalt en op wie de onderhavige disclaimer van toepassing is, is verplicht iedere (latere) gebruiker van het document en / of informatie afkomstig van de website van Wittenbergzorg op de hoogte te stellen van de inhoud en de werking van de onderhavige disclaimer.
Deze website (inclusief onderhavige disclaimer) wordt beheerst door Nederlandse recht. De bevoegde rechter te Utrecht heeft uitsluitende bevoegdheid om van alle geschillen met betrekking tot deze internetsite respectievelijk disclaimer kennis te nemen.

 

 

Kennismaken?

Wilt u meer weten over wonen in zorgcentrum De Wittenberg? Neem dan contact op met ons Zorg Advies Punt: ZAP@wittenbergzorg.nl of bel naar 0418-594977 (niet voor sollicitaties!).

Download ook onze algemene brochure

 

contactpagina routebeschrijving

Een sfeerimpressie van de zorg die Wittenbergzorg levert. Zowel op onze locatie in Haaften als bij u thuis. Wilt u de sfeer in het echt proeven? Maak een afspraak!

adres
Zorgcentrum De Wittenberg
Bernhardstraat 4
4175 EE Haaften
telefoon
(0418) 59 49 00
e-mail

Ja, stuur mij meer informatie!