"Het is vooral fijn dat de verpleging
zoveel mogelijk met je meedenkt"

Zorgdossier

Onmisbare leidraad en informatiebron

Binnen Wittenbergzorg werken we met een ECD (Elektronisch Cliënten Dossier). Dit is het digitale dossier waarin de gegevens van onze cliënten worden bijgehouden. We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen binnen de zorgverlening van de cliënt op de hoogte zijn van informatie die van belang is voor de uitvoering van deze individuele zorgverlening. Alle relevante gegevens, activiteiten en documenten met betrekking tot de zorg die een cliënt ontvangen heeft of moet gaan ontvangen worden hierin bijgehouden. Het vastleggen van deze gegevens wordt gedaan door de verzorging, de arts, de cliëntadministratie en indien van toepassing ook de paramedici.  Het ECD is van de cliënt. Niet iedereen heeft daarom inzage in het dossier. Maar omdat wij de betrokkenheid vanuit de familie en/ of mantelzorger belangrijk vinden is het daarom wel mogelijk dat zij inzage in het dossier krijgen. Als de cliënt of diens vertegenwoordiger toestemming hiervoor geeft, dan kan men vanuit huis de rapportage lezen.

Het zorgdossier vormt de leidraad bij de bewonersgerichte zorg die wij bieden. Hierbij gaan wij uit van uw mogelijkheden, beperkingen, levensgeschiedenis, persoonlijkheid en belangstelling.

Levensgeschiedenis

Wat betreft uw levensgeschiedenis: wij stellen het op prijs als u ons het een en ander wilt vertellen over uw leven. Wij nemen dit op in het zorgdossier. Dit is een informatiebron voor het verzorgend personeel, daarnaast bewaken we er de kwaliteit van de zorg mee.

Extra hulp
Er kunnen in overleg met uw huisarts behandelaars van buiten worden ingeschakeld, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, medisch adviseur en/of diëtist. Een eventuele ziekenhuisopname verloopt eveneens via uw huisarts. Uiteraard hebt u hierbij een vrije keuze.

Handtekening
Samen met u stellen we een zorgplan op. Het zorgplan wordt zowel door ons als door u ondertekend. Tijdens het bewonersoverleg bespreekt het team onder leiding van uw contactverzorgende regelmatig het verloop van uw verzorging, begeleiding en eventuele verpleging. Dit wordt met u besproken. Uw zorgplan wordt tenminste één keer per jaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

 

Kennismaken?

Wilt u meer weten over wonen in zorgcentrum De Wittenberg? Neem dan contact op met ons Zorg Advies Punt: ZAP@wittenbergzorg.nl of bel naar 0418-594977 (niet voor sollicitaties!).

Download ook onze algemene brochure

 

contactpagina routebeschrijving

Een sfeerimpressie van de zorg die Wittenbergzorg levert. Zowel op onze locatie in Haaften als bij u thuis. Wilt u de sfeer in het echt proeven? Maak een afspraak!

adres
Zorgcentrum De Wittenberg
Bernhardstraat 4
4175 EE Haaften
telefoon
(0418) 59 49 00
e-mail

Ja, stuur mij meer informatie!