"Het is vooral fijn dat de verpleging
zoveel mogelijk met je meedenkt"

Palliatieve zorg

Zorg in de laatste levensfase

Binnen Wittenbergzorg gaan wij met zorg en aandacht om met het levenseinde van een bewoner. Dat doen wij door het bieden van palliatieve zorg. Dit is de zorg voor mensen die ernstig ziek zijn en niet meer beter kunnen worden. Met palliatieve zorg proberen we hun lijden te verlichten. Letterlijk betekent 'palliare' een mantel om iemand heenslaan.

De pastoraal medewerker kan een rol spelen bij geestelijke problemen en bij vragen rond zingeving, leven en dood. We vinden het belangrijk dat de stervende – met de naasten – in staat wordt gesteld het leven af te ronden en afscheid te nemen.
Wittenbergzorg werkt niet mee aan levensbeëindigend handelen of hulp bij zelfdoding.

De familie ontvangt ondersteuning en begeleiding, en als dat mogelijk en/of gewenst is, zal de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV'er) bij het laatste afscheid aanwezig zijn.
De pastoraal medewerker kan desgewenst de uitvaart begeleiden.

 

Kennismaken?

Wilt u meer weten over wonen in zorgcentrum De Wittenberg? Neem dan contact op met ons Zorg Advies Punt: ZAP@wittenbergzorg.nl of bel naar 0418-594977 (niet voor sollicitaties!).

Download ook onze algemene brochure

 

contactpagina routebeschrijving

Een sfeerimpressie van de zorg die Wittenbergzorg levert. Zowel op onze locatie in Haaften als bij u thuis. Wilt u de sfeer in het echt proeven? Maak een afspraak!

adres
Zorgcentrum De Wittenberg
Bernhardstraat 4
4175 EE Haaften
telefoon
(0418) 59 49 00
e-mail

Ja, stuur mij meer informatie!