"Het is vooral fijn dat de verpleging
zoveel mogelijk met je meedenkt"

Zorgvisie en identiteit

De mens in al zijn aspecten staat centraal

Bij Wittenbergzorg mag ieder mens - medewerker of cliënt  - zijn zoals hij is.

Wij zien cliënten als zelfstandig functionerende personen met een eigen verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid. Een cliënt kan zelf vragen om zorg/welzijn en dienstverlening. De vraag kan worden verwoord door zijn vertegenwoordiger of gesignaleerd worden door anderen. Wij kunnen de zorg en dienstverlening op de door de cliënt gewenste plaats leveren. We doen dit vanuit het motto: Zorg voor elkaar. Hierbij gaan wij er vanuit dat de familie en/of mantelzorger hierin zoveel als mogelijk participeert. Tevens vervullen vrijwilligers een belangrijke rol in onze organisatie.

Verantwoordelijkheid nemen en behouden
Wij richten ons op de beleving van de individuele cliënt, houden optimaal rekening met zijn beperkingen en gaan uit van zijn mogelijkheden. Daarom stimuleren wij het dat de cliënt zo veel mogelijk verantwoordelijkheid neemt en (indien zijn ziektebeeld dit toelaat) behoudt.

Onze deskundige medewerkers dragen bij aan een prettige sfeer in huis – het huis van de cliënten – en staan open voor hun inbreng. Wittenbergzorg biedt cliënten een respectvolle bejegening en een veilige en kwalitatief goede zorg. Risico’s voor cliënten en de organisatie brengen we in kaart en proberen deze te beheersen.  

Protestants-christelijke identiteit
Wittenbergzorg heeft een protestants-christelijke identiteit. Onze Bijbelse opdracht voor naastenliefde betekent dat wij zorg bieden aan iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond of levensovertuiging. De uitgangspunten hiervoor zijn beschreven in ons identiteitsstatuut.

Binnen onze organisatie zijn de volgende kernwaarden van belang:

  • Welzijn van de ander op het oog hebben
  • Evenwicht tussen het individuele en gemeenschappelijke
  • Liefdevolle en deskundige zorg
  • Gelijkwaardigheid van zorgvrager en zorgverlener
  • Ieder mens is waardevol
  • Praktisch dienen
     

Vanuit onze grondslag is dit alles geënt op:
God lief hebben boven alles
De naaste liefhebben als onszelf

Medisch-ethische zaken
Download de brochure medisch-ethische zaken

 

Kennismaken?

Wilt u meer weten over wonen in zorgcentrum De Wittenberg? Neem dan contact op met ons Zorg Advies Punt: ZAP@wittenbergzorg.nl of bel naar 0418-594977 (niet voor sollicitaties!).

Download ook onze algemene brochure

 

contactpagina routebeschrijving

Een sfeerimpressie van de zorg die Wittenbergzorg levert. Zowel op onze locatie in Haaften als bij u thuis. Wilt u de sfeer in het echt proeven? Maak een afspraak!

adres
Zorgcentrum De Wittenberg
Bernhardstraat 4
4175 EE Haaften
telefoon
(0418) 59 49 00
e-mail

Ja, stuur mij meer informatie!