"Het is vooral fijn dat de verpleging
zoveel mogelijk met je meedenkt"

Raad van Toezicht

Hieronder treft u de statuten van Wittenbergzorg en het reglement van de Raad van Toezicht aan.

Wat doet de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de besturing van Wittenbergzorg en op de algemene gang van zaken in de organisatie, zoals uitgewerkt in de statuten. De raad ziet erop toe dat de besturing zich richt op het realiseren van de doelstelling van de organisatie, mede vanuit wettelijke bepalingen; de verwachtingen en noden van bewoners, eisen van opdrachtgevers en maatschappelijke partners. Belangrijke aandachtsvelden voor het toezicht zijn de kwaliteit van werkuitvoering (goede zorg - liefdevol en deskundig - hulp en begeleiding), bedrijfsvoering, personeelsbeleid en medezeggenschap.

De Raad van Toezicht benoemt de bestuurder van Wittenbergzorg. Jaarlijks brengt de raad werkbezoeken aan een aantal afdelingen. De raad heeft 3 commissies: de Financiële Commissie, de Commissie Kwaliteit & Veiligheid en de Remuneratiecommissie. De voorzitter van de raad vergadert eenmaal per jaar in aanwezigheid van de bestuurder met de Ondernemingsraad. De raad vergadert eenmaal per jaar met de Ondernemingsraad/Cliëntenraad en het Management Team.

Leden Raad van Toezicht

De raad bestaat uit de volgende vijf leden:

  • De heer H. Vos, voorzitter
  • De heer W. de Graaff
  • De heer K. Huijsman
  • De heer R.A. Kleijwegt
  • Mevrouw H.J. Verheijen - Leusink


Secretaresse van de Raad van Toezicht is mevrouw M.L.J. van Bergeijk-Van Kuilenburg

Lees het jaarverslag 2019 van de Raad van Toezicht

Statuten Wittenbergzorg

Reglement Raad van Toezicht

 

Kennismaken?

Wilt u meer weten over wonen in zorgcentrum De Wittenberg? Neem dan contact op met ons Zorg Advies Punt: ZAP@wittenbergzorg.nl of bel naar 0418-594977 (niet voor sollicitaties!).

Download ook onze algemene brochure

 

contactpagina routebeschrijving

Een sfeerimpressie van de zorg die Wittenbergzorg levert. Zowel op onze locatie in Haaften als bij u thuis. Wilt u de sfeer in het echt proeven? Maak een afspraak!

adres
Zorgcentrum De Wittenberg
Bernhardstraat 4
4175 EE Haaften
telefoon
(0418) 59 49 00
e-mail

Ja, stuur mij meer informatie!