"Het is vooral fijn dat de verpleging
zoveel mogelijk met je meedenkt"

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden?

Blijf er dan niet mee rondlopen. Laat het ons weten, dan kunnen we er – zo mogelijk – iets aan doen. Vaak is het toereikend om bij de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende uw onvrede te melden. Begrip voor elkaars uitgangspunt en werkwijze kan een positieve invloed hebben op de verzorging en begeleiding. U mag van ons een luisterend oor verwachten en overleg over een mogelijke oplossing van het probleem.

De Geschillencommissie Zorg en SKGN
Als dit niet lukt of niet naar tevredenheid is, dan kunt u terecht bij De Geschillencommissie Zorg. U vindt een klachtformulier op www.degeschillencommissiezorg.nl

Ook kunt u een klacht schriftelijk voorleggen aan de onafhankelijke regionale klachtencommissie, de SKGN. Hoe u dat kunt doen, leest u in de brochure van de SGKNDe adresgegevens van de SKGN zijn:

Klachtencommissie SKGN
t.a.v. de secretaris
p/a Postbus 45
6620 AA Dreumel
E-mail: klachtencommissie@skgn.nl
Telefoon: 06 - 82 31 40 33

In 2020 werden er geen klachten over Wittenbergzorg gemeld.

 

Klokkenluidersregeling

Wilt u (uw vermoeden van) een misstand bij Wittenbergzorg melden? Hiervoor is de Klokkenluidersregeling. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten.

Voor Wittenbergzorg is een voorziening voor het intern melden van een (vermoeden van een) misstand een belangrijk instrument om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Een goede regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin de medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie.

Download de brochure over de Klokkenluidersregeling

 

Kennismaken?

Wilt u meer weten over wonen in zorgcentrum De Wittenberg? Neem dan contact op met ons Zorg Advies Punt: ZAP@wittenbergzorg.nl of bel naar 0418-594977 (niet voor sollicitaties!).

Download ook onze algemene brochure

 

contactpagina routebeschrijving

Een sfeerimpressie van de zorg die Wittenbergzorg levert. Zowel op onze locatie in Haaften als bij u thuis. Wilt u de sfeer in het echt proeven? Maak een afspraak!

adres
Zorgcentrum De Wittenberg
Bernhardstraat 4
4175 EE Haaften
telefoon
(0418) 59 49 00
e-mail

Ja, stuur mij meer informatie!