"Het is vooral fijn dat de verpleging
zoveel mogelijk met je meedenkt"

ANBI

Gegevens ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Wittenbergzorg
Bernhardstraat 4
4175 EE Haaften
Tel: 0418-594900
Fax: 0418-591913
info@wittenbergzorg.nl

RSIN/Fiscaal nummer: NL0030.30.349.B01

Meerjarenbeleidsplan 2015-2018

Meerjarenbeleidsplan: het meerjarenbeleidsplan 2015-2018 van Wittenbergzorg kunt u hier downloaden.

Bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling staat ook onder het kopje 'organisatiestructuur'.
 

Directeur/bestuurder

Wittenbergzorg heeft een directeur/bestuurder, de heer C. van de Craats, die eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg binnen Wittenbergzorg, de tevredenheid van bewoners en personeel en de continuïteit van bedrijfsvoering. De directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht voor het gevoerde beleid.

Al deze aspecten komen uitvoerig aan de orde in ons jaarverslag. U kunt het jaarverslag opvragen bij de receptie of het jaardocument downloaden via www.jaarverslagenzorg.nl.

Naar boven


Management Team

Het Management Team (MT) is verantwoordelijk voor het aansturen van de dagelijkse gang van zaken binnen Wittenbergzorg. Daarnaast bepaalt het MT het tactisch / strategisch beleid voor de instelling. Het MT bestaat uit de heer C. van de Craats (directeur/bestuurder) en mevrouw M. Heikoop-de Wild (teammanager Zorg aan Huis en Welzijn).

 


Raad van Toezicht

Zoals de naam al doet vermoeden oefent de raad toezicht uit, ten aanzien van het gevoerde beleid, de afgesproken doelstellingen en de behaalde resultaten. Daarnaast toetst de raad of alle activiteiten in overeenstemming zijn met de grondslag, uitgangspunten en visie van de zorginstelling. Het is ook de Raad van Toezicht die de directeur/bestuurder Wittenbergzorg benoemt. De raad brengt jaarlijks werkbezoeken aan een aantal afdelingen. De raad heeft 2 commissies: de Financiële Commissie en de Commissie Kwaliteit & Veiligheid. De voorzitter van de raad vergadert eenmaal per jaar in aanwezigheid van de bestuurder met de Ondernemingsraad. De vice voorzitter van de raad neemt deel aan de vergaderingen van de Commissie Ethische- en Identiteitszaken. De raad vergadert eenmaal per jaar met de Ondernemingsraad/Cliëntenraad en het Management Team.

De raad bestaat uit de volgende vijf leden:

  • De heer A.K. van der Staaij, voorzitter
  • De heer G.B. van Delft, vice voorzitter
  • De heer A. Kaasjager
  • Mevrouw H.J. Verheijen - Leusink
  • De heer H. Vos


Secretaresse van de Raad van Toezicht is mevrouw M.L.J. van Bergeijk-Van Kuilenburg

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is conform CAO VVT.

Doelstelling

De doelstelling van Wittenbergzorg vindt u in het strategisch beleidsplan.

Financiƫle verantwoording en verslag uitgeoefende activiteiten

In het jaardocument vindt u de uitgeoefende activiteiten en de financiële huishouding. Dit staat op www.jaarverslagenzorg.nl

 

 

 

Kennismaken?

Wilt u meer weten over wonen in zorgcentrum De Wittenberg? Neem dan contact op met ons Zorg Advies Punt: ZAP@wittenbergzorg.nl of bel naar 0418-594977 (niet voor sollicitaties!).

 

contactpagina routebeschrijving

Een sfeerimpressie van de zorg die Wittenbergzorg levert. Zowel op onze locatie in Haaften als bij u thuis. Wilt u de sfeer in het echt proeven? Maak een afspraak!

adres
Zorgcentrum De Wittenberg
Bernhardstraat 4
4175 EE Haaften
telefoon
(0418) 59 49 00
e-mail

Ja, stuur mij meer informatie!