"Het is vooral fijn dat de verpleging
zoveel mogelijk met je meedenkt"

  • home
  • huisnieuws
  • wittenbergzorg aangesteld door ministerie van vws in pilotproject ‘waardigheid & trots’-n-6

Wittenbergzorg aangesteld door Ministerie van VWS in pilotproject ‘Waardigheid & Trots’

 

 

26 november
‘Ruim baan voor verpleeghuizen met ambitie’. Dat is de doelstelling van het Ministerie van VWS met het programma ‘Waardigheid en Trots’ dat deze maand is gepresenteerd. Wittenbergzorg in Haaften is geselecteerd om als zorgaanbieder mee te draaien in deze pilot.

De overheid daagt met het programma verpleeghuiszorglocaties uit om – vrij van belemmeringen en heersende tradities – de best mogelijke kwaliteit van zorg te leveren aan cliënten. Het doel? Dat Wittenbergzorg met deze innovatieve aanpak als voorbeeld kan dienen voor de rest van de sector.

 

De doelstelling van het Ministerie van VWS met het programma ‘Waardigheid & Trots, ruim baan voor verpleeghuizen met ambitie’ is eenvoudig. Door alle veranderingen in de zorg mag een cliënt steeds meer verwachten dat de verpleeghuiszorg zo veel mogelijk wordt aangepast aan zijn of haar situatie. Kortom: de zorg moet ‘zo thuis als mogelijk zijn’, als thuis wonen tenslotte zelf niet meer lukt. Dit uitgangspunt betekent wel een fundamentele verschuiving in de verpleeghuiszorg zoals deze nu is georganiseerd. Omdat Wittenbergzorg de ambitie ‘Onze zorg kunnen we zo thuis als mogelijk organiseren’ heeft, is ze uitgedaagd om dat gedurende dit programma waar te maken. Als voorbeeld kan De Wittenberg zo aan andere verpleeghuiszorginstellingen laten zien dat er meer mogelijk is dan er momenteel gedacht wordt. Omdat het een pilot-programma betreft, heeft het ministerie ruimte geboden om deze ambitie te realiseren, zonder dat De Wittenberg daarin belemmerd wordt door (huidige) regels en tradities.

 

Wat vindt de cliënt ervan?

Concreet betekent deelname aan het project dat de cliënten in De Wittenberg gedurende de looptijd van het programma regie hebben over de zorg die ze willen ontvangen. Niet belemmerd door regelingen die normaal gesproken van kracht kunnen zijn. Het doel van het programma in De Wittenberg is tweeledig. Enerzijds wordt er zo bezien of de cliënt daadwerkelijk meer invloed uit gaat oefenen op de zorg en ondersteuning die hij of zij wil ontvangen. Anderzijds wordt er gekeken of de cliënt andere middelen inzet dan wanneer De Wittenberg dit voor de cliënt regelt. Na afloop wordt er gemeten of de cliënttevredenheid is toegenomen of afgenomen en hoe de cliënt de bijbehorende administratieve afhandeling – die ook in eigen beheer komt – heeft ervaren. Anderzijds wordt er gekeken naar de rol van de zorgprofessionals. Hoe gaan zij om met deze cultuuromslag en wat vinden zij van de veranderende regie? Een spannende en leerzame ervaring!

 

Looptijd project

Het project loopt de komende 2 jaar. Na afloop vindt er een evaluatie plaats met de cliënten en medewerkers van De Wittenberg. Samen met andere instellingen beziet het Ministerie van VWS of de pilot handvatten biedt om in de toekomst de zorg daadwerkelijk zo te organiseren zoals dat de achterliggende tijd het geval was. Wie het project wil volgen, raden wij aan regelmatig op onze website te kijken: www.wittenbergzorg.nl. 

 

 

Kennismaken?

Wilt u meer weten over wonen in zorgcentrum De Wittenberg? Neem dan contact op met ons Zorg Advies Punt: ZAP@wittenbergzorg.nl of bel naar 0418-594977 (niet voor sollicitaties!).

Download ook onze algemene brochure

 

contactpagina routebeschrijving

Een sfeerimpressie van de zorg die Wittenbergzorg levert. Zowel op onze locatie in Haaften als bij u thuis. Wilt u de sfeer in het echt proeven? Maak een afspraak!

adres
Zorgcentrum De Wittenberg
Bernhardstraat 4
4175 EE Haaften
telefoon
(0418) 59 49 00
e-mail

Ja, stuur mij meer informatie!