"Het is vooral fijn dat de verpleging
zoveel mogelijk met je meedenkt"

Senioren actief aan de slag bij Steunpunt Waardenburg

Als we nieuws hebben, informeren we u op deze pagina.

 

04-11-2020

Met veel dankbaarheid kunnen we u mededelen dat het nog steeds rustig is in De Wittenberg als we het over corona hebben. We ontvangen inmiddels weer de bezoekers van de dagbesteding. Helaas hebben we deze week de maatregelen weer moeten aanscherpen en hebben we moeten besluiten dat we de huurders voorlopig niet kunnen ontvangen in de Wittenberg. We hopen deze mogelijkheid snel te kunnen terugdraaien.

Laten we bidden voor deze pandemie en voor elkaar.
Cor van de Craats, Bestuurder

 

In heel Nederland lopen de besmettingen van het Covid-19 virus weer enorm op. Spanningen lopen op, maatregelen nemen toe en alle afspraken die al vanaf maart gelden moeten wederom aangescherpt worden. Ook regio Gelderland Zuid is één van de regio’s waar de zorgen om verspreidingen toenemen. Binnen De Wittenberg konden we beetje bij beetje de teugels laten vieren maar vanaf 15 oktober hebben we deze weer moeten aantrekken. Daar zijn alle betrokkenen van op de hoogte gesteld per brief. Hier kunt u deze brief lezen.
Na de persconferentie van 3 november zijn er nieuwe voorschriften door onze minister aangekondigd die o.a. het aantal bezoekers betreft, zijnde 2 personen. Dit geldt ook voor onze bewoners. We stellen het op prijs als u zich daaraan houdt.
Hier leest u de maatregelen bij klachten bij medewerkers-huisgenoten-bewoners.

We hopen middels deze aangescherpte maatregelen de rust in huis te kunnen bewaken en hopen op uw begrip.
 

Heeft u vragen dan kunt u mailen naar corona@wittenbergzorg.nl

 

Voor algemene vragen omtrent het coronavirus kunt u bellen met het Nationaal Zorgnummer van maandag-donderdag van 9-13 uur: 0900-2356780

(Dit is niet van Wittenbergzorg)

 

Wittenbergzorg doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel bewoners/cliënten klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van cliënten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19.

 

Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

 

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de Coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van cliënten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

 

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met de de heer C. van de Craats, bestuurder: cvdcraats@wittenbergzorg.nl

 

23 mei
Wittenbergzorg organiseert vanaf mei 2019 in het steunpunt aan De Vergt 4 in Waardenburg nieuwe activiteiten. Twee keer per maand kunnen senioren uit Waardenburg en omgeving hier terecht voor een gezellige ochtend of middag rondom een specifiek onderwerp.

Elke maand staat een ander thema centraal. We gaan met elkaar in gesprek, frissen kennis op, leren iets nieuws en gaan actief aan de slag. In juni is het thema ‘Aanziet de vogels’. We verwonderen ons over de natuur, beluisteren vogelgeluiden en vouwen origami-vogels. In juli is het thema ‘Toerist in eigen land’ en staat de Biesbosch een middag centraal. In augustus hebben we het over ‘Tuinschatten’ en verdiepen we ons in de groentetuin van vroeger en nu. Herkenbare onderwerpen voor zowel mannen als vrouwen. 

 

Ook voor mantelzorgers

De activiteiten van Steunpunt Waardenburg zijn niet alleen voor ouderen, ook mantelzorgers zijn welkom. Bovendien kan een oudere samen met zijn of haar partner/mantelzorger naar een activiteit komen. Senioren die geen vervoer hebben, kunnen dit tot één week van tevoren regelen via Wittenbergzorg.

 

Meer informatie

Kijk voor alle activiteiten in onze agenda of op het raam van het steunpunt.

 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de receptie van Wittenbergzorg, telefoon 0418 – 59 49 00. Of kom op maandag (9.00 tot 12.00 uur), dinsdag (10.00 tot 12.00 uur) en donderdag (10.30 tot 11.30 uur) naar het inloopspreekuur van het steunpunt aan De Vergt 4 in Waardenburg. 

 

Over Wittenbergzorg

Wittenbergzorg heeft een protestants-christelijke identiteit. Onze Bijbelse opdracht voor naastenliefde betekent dat wij zorg bieden aan iedereen. We verlenen zorg met respect voor onze naaste, ongeacht zijn of haar achtergrond of levensovertuiging. Naast verpleeghuiszorg in De Wittenberg in Haaften bieden wij zorg aan huis, dagbesteding en welzijnsactiviteiten, huishoudelijke ondersteuning en Tafeltje dekje.

 

Kennismaken?

Wilt u meer weten over wonen in zorgcentrum De Wittenberg? Neem dan contact op met ons Zorg Advies Punt: ZAP@wittenbergzorg.nl of bel naar 0418-594977 (niet voor sollicitaties!).

Download ook onze algemene brochure

 

contactpagina routebeschrijving

Een sfeerimpressie van de zorg die Wittenbergzorg levert. Zowel op onze locatie in Haaften als bij u thuis. Wilt u de sfeer in het echt proeven? Maak een afspraak!

adres
Zorgcentrum De Wittenberg
Bernhardstraat 4
4175 EE Haaften
telefoon
(0418) 59 49 00
e-mail

Ja, stuur mij meer informatie!