"Het is vooral fijn dat de verpleging
zoveel mogelijk met je meedenkt"

  • home
  • coronanieuws e.a.

Coronanieuws e.a.

Als we nieuws hebben, informeren we u op deze pagina.

 

22-12-2020

Met veel dankbaarheid kunnen we u mededelen dat het nog steeds rustig is in De Wittenberg als we het over corona hebben. We ontvangen inmiddels weer de bezoekers van de dagbesteding. Helaas kunnen we de huurders voorlopig nog niet ontvangen in de Wittenberg. We hopen deze mogelijkheid snel te kunnen terugdraaien.

Laten we bidden voor deze pandemie en voor elkaar.
Cor van de Craats, Bestuurder

 

In heel Nederland lopen de besmettingen van het Covid-19 virus weer enorm op. Spanningen lopen op, maatregelen nemen toe en alle afspraken die al vanaf maart gelden moeten steeds weer aangescherpt worden. Na de persconferentie van 14 december zijn er nieuwe voorschriften door onze minister aangekondigd. De brief met de maatregelen die naar de bewoners en contactpersonen is gestuurd kunt u hier lezen. We stellen het op prijs als u zich daaraan houdt.
Hier leest u de maatregelen bij klachten bij medewerkers-huisgenoten-bewoners.

We hopen middels deze aangescherpte maatregelen de rust in huis te kunnen bewaken en hopen op uw begrip.
 

Heeft u vragen dan kunt u mailen naar corona@wittenbergzorg.nl

 

Voor algemene vragen omtrent het coronavirus kunt u bellen met het Nationaal Zorgnummer van maandag-donderdag van 9-13 uur: 0900-2356780

(Dit is niet van Wittenbergzorg)

 

Wittenbergzorg doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel bewoners/cliënten klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van cliënten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19.

 

Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

 

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de Coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van cliënten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

 

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met de de heer C. van de Craats, bestuurder: cvdcraats@wittenbergzorg.nl

 

Vrijwilligers aan het woord: “We willen dit werk voor geen goud missen!”

Vrijwilligers aan het woord: “We willen dit werk voor geen goud missen!”05 december
In 1985 begonnen ze hun vrijwilligersloopbaan bij Wittenbergzorg als bezoekdame. Meer dan dertig jaar later zijn ze nog steeds actief. Niet meer als bezoekdame, al horen de wekelijkse babbeltjes er nog steeds helemaal bij. Vrijwilligers Ali van Rijn en Laura Roza kunnen er uren over vertellen. Enthousiast en elkaar aanvullend. Ze hebben tenslotte heel wat samen meegemaakt.
lees meer

Volop vacatures bij Wittenbergzorg

Volop vacatures bij Wittenbergzorg26 november
Wittenbergzorg is volop in ontwikkeling. Op dit moment hebben wij diverse openstaande vacatures.
lees meer

Senioren actief aan de slag bij Steunpunt Waardenburg

23 mei
Wittenbergzorg organiseert vanaf mei 2019 in het steunpunt aan De Vergt 4 in Waardenburg nieuwe activiteiten. Twee keer per maand kunnen senioren uit Waardenburg en omgeving hier terecht voor een gezellige ochtend of middag rondom een specifiek onderwerp.
lees meer

Steunpunten Herwijnen, Waardenburg en Haaften geopend

02 januari
Voor vragen rondom zorg kunt u tegenwoordig ook terecht bij ons steunpunt in Herwijnen, Zworrelstraat 81 en in Waardenburg, De Vergt 4 (naast de Coöp) en in Haaften aan de Schoolstraat 20.
lees meer

Probeer de online supermarkt als boodschappen doen niet meer lukt

12 juni
Voor senioren kan het doen van de wekelijkse boodschappen een hele opgave zijn. Steeds meer kleine/lokale supermarkten sluiten de deuren. Daarom zijn ouderen al gauw toegewezen op de grotere supermarkten. Veel ouderen hebben moeite met het vinden van hun boodschappen. Daarnaast is het een heel karwei om alle zware boodschappen weer mee naar huis te nemen. Een uitkomst kan dan de online supermarkt zijn.

lees meer

NLdoet 2019 is groot succes

12 maart
Ook dit jaar werden door Stichting Vrienden Zorgcentrum De Wittenberg allerlei activiteiten georganiseerd in het kader van NLdoet. Diverse vrijwilligers waren weer bereid de handen uit de mouwen te steken.
lees meer

Wittenbergzorg behaalt gouden en zilveren keurmerk

19 mei
Wittenbergzorg is op 18 mei 2017 getoetst door Stichting Perspekt op 4 onderdelen binnen de zorg. Trots kunnen wij melden dat we op het onderdeel Verpleging, Verzorging en Thuiszorg het gouden keurmerk hebben behaald en op het onderdeel Verantwoorde Hulp bij het Huishouden het zilveren keurmerk.
lees meer

 

Kennismaken?

Wilt u meer weten over wonen in zorgcentrum De Wittenberg? Neem dan contact op met ons Zorg Advies Punt: ZAP@wittenbergzorg.nl of bel naar 0418-594977 (niet voor sollicitaties!).

Download ook onze algemene brochure

 

contactpagina routebeschrijving

Een sfeerimpressie van de zorg die Wittenbergzorg levert. Zowel op onze locatie in Haaften als bij u thuis. Wilt u de sfeer in het echt proeven? Maak een afspraak!

adres
Zorgcentrum De Wittenberg
Bernhardstraat 4
4175 EE Haaften
telefoon
(0418) 59 49 00
e-mail

Ja, stuur mij meer informatie!